Budapest 2012

image Budapest_001.jpg
Archives nationales

image Budapest_002.jpg
Place de la Porte de Vienne

image Budapest_003.jpg
Temple Matyas

image Budapest_004.jpg
Bastion des pêcheurs

image Budapest_005.jpg
Vue du bastion des pêcheurs

image Budapest_006.jpg
Temple Matyas

image Budapest_007.jpg
Vue du bastion des pêcheurs

image Budapest_008.jpg
Bastion des pêcheurs, statue de Stephane I

image Budapest_009.jpg
Temple Matyas

image Budapest_010.jpg
Bastion des pêcheurs, statue de Stephane I

image Budapest_011.jpg
Place Szentharomsag

image Budapest_012.jpg
58 rue Uri

image Budapest_013.jpg
Promenade Arpad-Toth

image Budapest_014.jpg
Statue de Andras Hadik

image Budapest_015.jpg
Vieille Trabant